Pris og omkostninger for .dk-domænenavne

Grafen viser de årlige omkostninger per domænenavn sammenlignet med prisen for et årsgebyr. Tallene er opgjort i DKK ved slutningen af året.

Omkostning/pris per domænenavn er udtryk for prisen beregnet på grundlag af domænenavne i regnskabsåret. Domænenavnene indregnet i årsregnskabet er periodiseret i forhold til de perioder for hvilken betalingerne dækker, ligesom der er foretaget nødvendige nedskrivninger ud fra forventningen om fremtidige sletninger af domænenavne.

Du kan isolere værdierne ved at trykke på serierne ”Omkostninger” eller ”Årsgebyr” under grafen.