Høringer

En vigtig del af DIFOs og DK Hostmasters virke er dialogen og kontakten til internetsamfundet. Et middel til det, er de høringer som DIFO og DK Hostmaster løbende afholder.

I oversigten herunder ses de høringer som er afholdt og status på høringen.

Høring Status Målgruppe
DK Hostmasters høring om udkast til Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, 1. april 2020
DK Hostmasters invitation til at give indspil til især opdaterede vilkår om retvisende registrantdata og styrket mulighed for registranter til at lade en forhandler administrere sine domænenavne for sig.
Gennemført Registranter og internetsamfundet
DK Hostmasters høring om udkast til ny forhandlerkontrakt, 1. april 2020
DK Hostmasters drøftelse med forhandlerne om især deres opdaterede vilkår til at kunne administrere domænenavne for registranter, afregning med DK Hostmaster og styrkede krav til informationssikkerhed.
Gennemført Forhandlere
DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af online kriminalitet, 9. marts 2020
DIFOs debat med internetsamfundet om brugen af såkaldte Trusted Notifiers, proaktiv vidensdeling om fx malware og udvidet klageadgang over indhold på hjemmesider.
Åben Internetsamfundet
DIFOs høring om udkast til nye vilkår for brugere af .dk, 22. september 2017
DIFOs invitation til at give indspil til især skærpelse af vilkår om retvisende registrantdata og konkrete forbedringsmuligheder i DK Hostmasters domæneadministration.
Gennemført Registranter og internetsamfundet
DIFOs høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af internetkriminalitet, 14. september 2016
DIFOs debat med internetsamfundet om kriminalitetsbekæmpelse i domæneadministration, især med fokus på mulighederne ved at skærpe kravet til retvisende registrantdata.
Gennemført Internetsamfundet

Alle dokumenter er i PDF-format og åbner i et nyt faneblad/vindue.